W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane przez ZODIAK Sp. z o.o., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7 z zachowaniem poniższych zasad.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest ZODIAK Sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 34.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki lub w formie wiadomości mailowej na adres: biuro@firmazodiak.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia.
 4. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
 5. Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.
 6. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzenia danych osobowych;
 7. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora do:
 • - dostępu do Państwa danych osobowych,
 • - sprostowania Państwa danych osobowych,
 • - usunięcia Państwa danych osobowych,
 • - ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • - przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie.
 2. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

 

 

 

Zgoda

Dokonując zamówienia, wyraża Pan/i na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Potwierdza Pan/Pani, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.