Każdy odpad posiada swój unikalny kod, który opisuje poniekąd sposób jego wytworzenia, a także właściwości, co pozwala na ich klasyfikację a następnie przyjazną środowisku segregację. Odpady komunalne, odpady przemysłowe, odpady rolnicze to tylko niektóre odpady, z których każdy ma swój indywidualny kod - w katalogu odpadów znaleźć można również kody odpadów budowlanych, których odbiorem i zagospodarowaniem zgodnie z przepisami zajmuje się firma transportująca odpady Gruzman.

 

 

 

Jakie kody odpadów budowlanych występują w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. ws. katalogu odpadów?

 

Grupa 17, w której katalog odpadów zawiera “odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”, składa się z ośmiu podgrup:

 • 17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
 • 17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
 • 17 03 -  Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe  
 • 17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 
 • 17 05 - Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 
 • 17 06 - Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest 
 • 17 08 -  Materiały budowlane zawierające gips 
 • 17 09 -  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

W każdej z nich dodatkowo wymienione są poszczególne rodzaje odpadów, które oznaczone są dodatkowymi numerami wskazującymi na ich pochodzenie, co ułatwia ich utylizację lub recykling w zależności od ich właściwości. 

 

 

Odpady pobudowlane i poremontowe - czym są?

 

Odpady pobudowlane i poremontowe to te, które powstają w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych lub remontów. Do najpopularniejszych kodów odpadów poremontowych należą zdecydowanie:

 • gruz ceglany (17 01 02), 
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01) powstające przy demontażu starych wylewek i fundamentów,  
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04), czyli wszelkiego rodzaju niesortowane odpady pobudowlane poza gumą, elektrośmieciami oraz odpadami niebezpiecznymi, 
 • gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04) powstające przy pogłębianiu terenu, jego niwelacji lub wyrównywaniu, a także przy innego rodzaju pracach ziemnych,
 • materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna etc.) - pod kodem 17 06 04 kryją się te, które nie zawierają azbestu, co sprawia, że nie zaliczają się one do odpadów niebezpiecznych, 
 • papa, którą stosuje się do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji elementów budowli (tj. izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnicznych i pokryć dachowych) - w przypadku jej demontażu klasyfikowana jest ona jako odpad o kodzie 17 03 80.  

 

Wśród innych odpadów budowlanych znajdują się również odpady niebezpieczne, których gospodarowaniem i transportem firma Gruzman się nie zajmuje - niebezpieczne właściwości tych odpadów wynikają z wysokiej zawartości metali ciężkich, substancji niebezpiecznych lub azbestu, które są szkodliwe dla środowiska, a także wysokiej łatwopalności. 

 

 

Odpady poremontowe - odbiór, transport i zagospodarowanie

 

Odpady poremontowe i budowlane wytwarzane są każdego dnia zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne decydujące się na samodzielną aranżację przestrzeni, w której żyją. Przez wzgląd na dużą masę i nierzadko niemałą  ilość wytworzonych odpadów pobudowlanych ich transport we własnym zakresie jest niemałym wyzwaniem, dlatego Gruzman oferuje wynajem kontenerów na odpady poremontowe i pobudowlane, a następnie zajmuje się ich transportem i zgodnym z przepisami zagospodarowaniem. Na naszą pomoc w zakresie zagospodarowania odpadów z grupy 17. liczyć mogą zarówno osoby fizyczne wytwarzające te odpady w ilościach dopuszczonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (podmioty, które obejmuje zwolnienie z BDO), a także przedsiębiorstwa i firmy budowlane zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W naszej ofercie dostępne są następujące rodzaje kontenerów na gruz:

 

 

1. Mulda - 4m3 - najlepszy wybór dla niewielkiej ilości odpadów poremontowych, które przekraczają pojemność big bagów.

 

mulda 4m3

Naciśnij na obrazek, żeby zapoznać się z cennikiem wynajmu kontenera o pojemności 4m3. 

 

 

2. “Siódemka” - 7m3 - uniwersalny kontener umożliwiający wygodne podstawienie i charakteryzujący się optymalną pojemnością spełniającą potrzeby tak osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

 

7m3 kontener mulda

7m3 kontener hakowy

Naciśnij na obrazek, żeby zapoznać się z cennikiem wynajmu kontenera o pojemności 7m3 - zaproponować możemy muldę (1. grafika) lub kontener hakowy (2. grafika). 

 

 

3. “Dwunastka” - 12m3 - najczęściej wybierany przez firmy wytwarzające duże ilości odpadów w stosunkowo krótkim czasie.

 

kontener 12m3

Naciśnij na obrazek, żeby zapoznać się z cennikiem wynajmu kontenera o pojemności 12m3. 

 

 

Odpady z grupy 17. - jak przygotować je do transportu?

 

Przez wzgląd na dużą masę, prawdopodobieństwo pylenia, a także często różnorodność wielkościową poszczególnych rodzajów odpadów pobudowlanych warto pamiętać, przy ich załadunku do kontenera, o konieczności zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, do którego włączać się bramowiec lub hakowiec z floty Gruzmana. 

 

Jakie środki bezpieczeństwa należy zachować i o czym trzeba pamiętać podczas zapełniania kontenera? Warunek jest jeden - pamiętać należy o tym, że kontener zapełniony może zostać jedynie do wysokości burt. 

 

W przypadku naruszenia tego limitu niemożliwym będzie odbiór lub wymiana kontenera pod wskazanym adresem, co wynikać będzie z niebezpieczeństwa, jakie stanowić może przeładowany kontener w czasie transportu, a także konsekwencji wynikających dla transportującego odpady w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących transportu odpadów. 

 

 

Kody odpadów pobudowlanych i poremontowych - klasyfikacja

 

Klasyfikacja odpadów poremontowych i pobudowlanych do konkretnego rodzaju odpadów zależna jest od ich właściwości oraz pochodzenia. Należy mieć przy tym na uwadze, że odpady powstające w wyniku przeprowadzek lub opróżniania zakupionego lokalu nie są uznawane za odpady pobudowlane i poremontowe, a za odpady komunalne, wielkogabarytowe lub elektrośmieci (jeżeli wśród nich znajdują się np. stare urządzenia RTV i AGD lub lampy, żarówki etc.) - w przypadku takich odpadów najlepiej skontaktować się z najbliżej zlokalizowanym punktem gospodarowania odpadami komunalnymi (najczęściej jest to lokalne, miejskie przedsiębiorstwo komunalne) i zapytać o to, komu można podzlecić wywóz tego typu odpadów. Gruzman oferuje wsparcie w wywozie odpadów poremontowych i pobudowlanych - tak czystego gruzu, jak i betonu czy też zmieszanych odpadów budowlanych. Na naszą pomoc mogą liczyć również osoby poszukujące kontenera na odpadową papę oraz materiały izolacyjne. 

 

 

Usługi Gruzmana obejmują podstawienie kontenera na odpady o wybranym kodzie:

 • 17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 – gruz ceglany,
 • 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (gruz, płyty kg, ceramika, plastik, szkło, tworzywa, drewno z robót budowlanych),
 • 17 03 80 – odpadowa papa (papa, papogont),
 • 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (wełna mineralna, styropian),
 • 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
 • 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.

oraz wywóz oraz zagospodarowanie tychże odpadów po odbiorze uprzednio podstawionego kontenera. 

 

Działamy na terenie następujących śląskich miast: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, SosnowiecŚwiętochłowice, Tarnowskie Góry, Zabrze i wiele innych.